Przeskanuj swój komputer on-line

1

1

1

Informacje o firmie

Prestiż s.c.

ul.K.B.Kominka 20c
59-100 Polkowice

NIP – 692-18-37-351 Regon – 390481738

Koncesja Ministerstwa Łączności na
świadczenie usług telekomunikacyjnych
nr DOO WKT-46/02-25

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na świadczenie usług ochrony osób, ochrony
mienia i usługi detektywistyczne nr K-2354/91

Data założenia firmy 18.02.1997.

Projekty i realizacje teletechniczne

Prestiż s.c. jest przedsiębiorstwem skupiającym doświadczonych fchowców z zakresu projektowania i budownictwa telekomunikacyjnego.

Działalność w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje projektowanie sieci teleinformatycznych, budowę kanalizacji teletechnicznej, sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty, pomiary i inwentaryzacje infrastruktury. Projektujemy systemy, które zapewniają efektywne wykorzystanie prywatnych lub dzierżawionych sieci telekomunikacyjnych.

Posiadamy nowoczesną, sprawdzoną w praktyce organizację: doświadczoną kadrę specjalistów, odpowiedni sprzęt i wyposażenie oraz niezbędne zasoby logistyczne pozwalające realizować zadania dla najbardziej wymagających klientów.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1997 roku, naszymi klientami są głównie dostawcy usług utrzymaniowych infrastruktury, dostawcy technologii i systemów telekomunikacyjnych, inwestorzy budujący lub modernizujący swoje sieci teletechniczne oraz placówki edukacyjne, biura i drobni przedsiębiorcy.

Wykonywane projekty i realizowane zadania są wykonywane i weryfikowane przez inżynierów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego.

Posiadamy też własną sieć telekomunikacyjną "Prest" MAN Polkowice.

Sieć "Prest" zbudowana jest w oparciu o technologie ETHERNET, wewnątrz budynków w większości 100Mbit (kable miedziane) oraz 1 Gigabit (rzadziej) światłowodem bezpośrednio do klieta (FTTH - Fiber To The Home).

Technologia połączeń 10 GIGABIT ETHERNET
w technologii optycznej (światłowodowej) pomiędzy budynkami (10000Mbit/s) - w szkielecie sieci.

Przy projektowaniu sieci wzięliśmy pod uwagę czynniki takie jak szybkość, niezawodność i łatwą rozbudowę w przyszłości, a także - jako ważny element - cenę, która ma być połączeniem niezawodności, szybkości oraz niskiej opłaty za przyłączenie każdego klienta. Wybór padł na technologie ethernet, jako najbardziej przyszłościową, niezawodną i mającą największe szanse rozwoju, a przy tym niedrogą.

Technologia jaką wybraliśmy jest wykorzystywana jako nośnik wielu rożnych mediów. Internet, radio, interaktywna telewizja, video-on-demand, telefonia, monitoring czy nośnik sygnałów alarmowych z różnego rodzaju czujników i podstawa komunikacyjna w inteligentnym domu.


Monitoring jest bardzo ciekawą usługą. W szkielet sieci można wpinać kamery, czujniki ruchu, czujki podczerwieni, dymu i inne urządzenia służące do monitoringu parkingów, budynków, sklepów itp. Usługa jest dostępna już w momencie budowy sieci. Dzięki niej można powiadamiać o zdarzeniach nie tylko policję, straż miejską czy firmę ochroniarską, ale również konkretne zainteresowane osoby. Właścicieli sklepów, parkingów, nadzorców budynków czy inne dowolne zainteresowane osoby. Bez żadnych problemów można zrobić podgląd np. dzieci w przedszkolu czy żłobku. Tego typu usługi cieszą się dużym powodzeniem w krajach wysoko rozwiniętych. By je prowadzić trzeba zdobyć koncesje i różnego typu pozwolenia które oczywiście mamy.


(c) Prest ISP '2006